Helpotusta lieviin eturauhasvaivoihin.

Lähes puolet yli 55-vuotiaista miehistä kärsii eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamista virtsaamisvaivoista. Niihin kuuluvat mm. tihentynyt virtsaamisen tarve, heikentynyt virtsasuihku ja rakon vajaa tyhjentyminen.

Curbisal on näitä vaivoja vähentävä, perinteinen kasvirohdosvalmiste miehille. Curbisal on saatavilla apteekeista 30 ja 90 kapselin pakkauksissa.

Keskustele eturauhasvaivoista lääkärisi kanssa ennen Curbisal-hoidon aloittamista, jotta oireiden takana mahdollisesti piilevä vakavampi sairaus voidaan sulkea pois.

Mistä Curbisal valmistetaan?

Curbisal sisältää kuivatun sahapalmun hedelmästä (Serenoa repens) valmistettua uutetta. Sahapalmua on pitkään käytetty rohdoskasvina miesten ikääntymiseen liittyvien virtsaamisvaivojen hoitoon.

Yksi (1) kapseli sisältää:

Vaikuttava aine:
Kuivatun sahapalmun hedelmän uute (Serenoa repens (W. Bartram) Small), (9-11:1) 320 mg. Tämä vastaa 2,9–3,5 g kuivattua sahapalmun hedelmää.

Muut aineet:
Liivatepolysuksinaatti, glyseroli, vesi, titaanioksidi E 171, rautaoksidi E 172.
Ei sisällä laktoosia.

Säilytys

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä Curbisal alkuperäispakkauksessa. Älä säilytä kylmässä.
Curbisalia ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen. Käytettävä ennen -päiväys löytyy sekä pakkauksesta että läpipainolevystä.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Mihin Curbisal-hoidon teho perustuu?

Curbisal-rohdosvalmisteen vaikuttavana aineena pidetään fytosteroli-nimistä kasvihormonia, joka muistuttaa mieshormonia eli testosteronia. Vaikutuksista parhaiten toteennäytetty on dihydrotestosteronin kiinnittymisen estäminen. Dihydrotestosteronia syntyy testosteronipitoisuuksien laskiessa ja sitä kiinnittyy eturauhaseen aiheuttaen tämän kasvua. Curbisalin fytosterolit estävät tämän kiinnittymisen ja vähentävät eturauhasen liikakasvua. Rakkoa ei tarvitse enää tyhjentää yhtä usein, se tyhjenee tehokkaammin ja virtsasuihku voimistuu.

Oireita lievittävää vaikutusta voidaan havaita jo 3–4 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Tuotteen kokonaishyötyä voidaan kuitenkin arvioida vasta kun sitä on käytetty 3 kuukautta. Tämän jälkeen hoidon tulisi olla jatkuvaa. Muistathan, että lääkärin on varmistettava että kyseessä on eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu.

Lisätietoa eturauhasen toiminnasta ja siihen liittyvistä ongelmista löydät täältä.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Curbisalia

Curbisal-valmisteen käyttö voidaan aloittaa lääkärin varmistettua, että kyseessä on eturauhasen lievä hyvälaatuinen liikakasvu.

Ennen kuin alat ottaa Curbisalia, ota yhteys lääkäriin varmistuaksesi, että oireiden syynä ei ole vakava sairaus, kuten eturauhas- tai virtsarakkosyöpä, jotka voivat aiheuttaa samanlaisia oireita kuin suurentunut eturauhanen. Keskustele lääkärisi kanssa myös silloin, jos käytössäsi on lääkitys sinulla jo todettuun eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun.

Älä ota Curbisalia, jos olet allerginen (yliherkkä) sahapalmun hedelmälle tai Curbisalin jollekin muulle aineelle. Ole erityisen varovainen Curbisalin suhteen, jos sairastat munuaisten ja/tai maksan vajaatoimintaa.

Keskeytä Curbisalin käyttö vähintään kaksi viikkoa ennen leikkausta.

Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat tai pahenevat yli 4 kuukauden käytön jälkeen. Ota yhteys lääkäriin myös, jos uusia oireita ilmenee.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Muiden lääke- ja/tai kasvirohdosvalmisteiden ja Curbisalin yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu.

Älä käytä Curbisalia samanaikaisesti muun eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvuun tarkoitetun lääkityksen, esimerkiksi finasteridin tai tamsulosiinin, kanssa.

Älä käytä Curbisalia samanaikaisesti antikoagulanttien eli verenohennuslääkityksen (varfariini) kanssa.

Miten Curbisalia otetaan

Käytä valmistetta aina vain lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Kapseli niellään kokonaisena veden kanssa, mielellään ruoan yhteydessä.

Aikuiset: 1 kapseli päivässä. Ei lapsille.

Jos unohdat ottaa Curbisalia, älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Mikäli oireet jatkuvat tai pahenevat yli 4 kuukauden käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriisi.

Jos olet ottanut liikaa valmistetta tai jos esimerkiksi lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskiarviointia ja neuvontaa varten.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös Curbisalilla voi olla haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Melko harvinaisissa tapauksissa valmiste voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan oireita. Iho-oireita, yliherkkyysreaktioita ja päänsärkyä voi esiintyä.

Käyttöön on kuvattu liittyneen leikkauksenaikaista verenvuotoa.

Curbisal saattaa lisätä verenohennuslääkityksen (varfariini) tehoa.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu edellä. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän valmisteen turvallisuudesta.

Curbisal-valmisteeseen liittyvät haittavaikutukset voit ilmoittaa Palaute-välilehdeltä löytyvällä palautelomakkeella tai puhelimitse numeroon 010 218 3700